Arbetsgivarens kontor är tjänsteställe

Det är det vanliga kontoret i arbetsgivarens lokaler som är tjänsteställe. Detta även om en anställd kan jobba mer än halva veckan hemma. Det slår Skatteverket fast.

Pandemin och modern teknik har lett till att många med kontorsarbete arbetar hemifrån, helt eller delvis. Det har väckt frågor kring vilken plats som ska räknas som det egentliga tjänstestället.

Om man bestämmer att bostaden ska vara tjänsteställe därför att den anställda arbetar hemifrån mer än halva tiden uppstår det frågor kring beskattning.

På grund av oklarheter kring vad som egentligen gäller har en del arbetsgivare därför krävt att de anställda vistas minst halva arbetstiden på arbetsgivarens kontor.

Nu vill Skatteverket skapa klarhet och skriver i ett nytt ställningstagande på sin hemsida:

”En anställd som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler antas ha sitt tjänsteställe där. Det gäller även om den anställde har möjlighet att arbeta på andra platser mer än 50 procent av arbetstiden.”

– Det ska vara förutsägbart för arbetsgivare vad som gäller. Med det här ställningstagandet tydliggör vi att Skatteverket utgår från att kontoret som den anställda har tillgång till är den anställdas tjänsteställe, säger Pia Blank Thörnroos, jurist på Skatteverket.

Samtidigt framhåller Skatteverket att en arbetsgivare kan komma överens med en anställd att hen ska arbeta det mesta av sin tid hemma eller på någon annan angiven plats. Då kan den platsen räknas som tjänsteställe.

Björn Dickson
Foto:
 Getty Images

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

baker tilly logo white

Baker Tilly Umeå AB is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
Här kan du läsa våra villkor och vår integritetspolicy.

Producerad av Jo Kommunikation