Budgeten för 2022: Inga stora överraskningar

Sänkt inkomstskatt, förbättrade regler för personaloptioner och slopad reklamskatt är några av förslagen i regeringens budget för 2022. Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, kommenterar.

Reformförslagen i höstbudgeten för 2022 ligger på cirka 74 miljarder kronor. Och det är inga överraskningar som presenteras, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

– Sänkt inkomstskatt, förbättrade regler för personaloptioner och slopad reklamskatt är de viktigaste skatteförslagen i regeringens budget för 2022. Negativt är att en ny bankskatt införs och positivt är att anstånden med skatter under pandemin förlängs med 15 månader, säger han.

Oväntat snabb återhämtning och god ekonomisk tillväxt tillsammans med en ökad efterfrågan är bakgrunden till de fåtaliga skatteförslagen i årets budget, fortsätter FAR:s skatteexpert.

– Sverige går bra och då behöver man inte göra mer. Dessutom har skattefrågor blivit mer kortsiktiga, ur ett budgetperspektiv. Nu handlar det om att positionera sig inför valet 2022, säger Hans Peter Larsson, och tillägger:

– Det är ovanligt många mindre detaljförslag i budgeten som påverkar företag, vilket sammantaget ger en ökad komplexitet. Detta ökar behovet av kvalificerad och initierad rådgivning kring skattefrågor och all ekonomi i ett företag. Nu återstår att se om det blir en budget för 2022 med detta innehåll som slutligen antas av riksdagen.

De skattepolitiska förslagen som presenterats är:

Sänkt inkomstskatt
Skattereduktionen för förvärvsinkomster som trädde i kraft 1 januari i år föreslås utökas, till cirka 2 800 kronor per år från 2022. Regeringen föreslår även en mer omfattande skattereduktion för inkomster från sjuk- och aktivitetsersättning, samt en utökad skattereduktion för avgiften för a-kassa.

Förbättrade regler för personaloptioner
Utökningen av de kvalificerade personaloptionerna som tidigare aviserats – och som är fördelaktiga både för företaget och för den anställde som får optionen – ska nu genomföras. Träder i kraft vid årsskiftet.

Slopad reklamskatt
Reklamskatten föreslås slopas, något riksdagen har efterlyst i flera år och som Resultat nyligen skrivit om här.

Nedsatta arbetsgivaravgifter för unga
De nedsatta arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar, som gällde under sommaren 2021, föreslås gälla även under juni-augusti 2022. Närmare detaljer kommer i början av 2022.

Höjd gräns för förmomsplikt
Gränsen för momsplikt höjs något, från årlig omsättning på maximalt 30 000 kronor till 80 000 kronor, något Resultat berört här.

Pandemiskatteanstånd förlängs
Skatteanstånd som getts med anledning av pandemins effekter kan förlängas med 15 månader extra. Det i kombination med att en avbetalningsplan för skatteskulden har överenskommits med Skatteverket.

Enklare skatteregler för tillfälliga uppdrag och anställningar på annan ort
Samma utgångspunkt som för tjänsteresor föreslås gälla för den som hyrs in för tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort.

Tillfällig ökning av statligt stöd via lägre energiskatt
Företag som fick svårigheter på grund av pandemin efter 29 februari 2020, föreslås även fortsättningsvis och under en begränsad tid få ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi. Gäller tidsperioden 1 mars 2020 till 31 december 2021.

Riskskatt införs
Stora banker och kreditinstitut ska betala en riskskatt, i det fall då de vid en finansiell kris riskerar att orsaka väsentliga indirekta kostnader för samhället.

Sofia Hadjipetri Glantz
Foto toppbild: 
Getty Images

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

baker tilly logo white

Baker Tilly Umeå AB is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
Här kan du läsa våra villkor och vår integritetspolicy.

Producerad av Jo Kommunikation