Får jag dra av inköp för personalens hemarbete

Går det att göra momsavdrag för kontorsutrustning inköpt till personal som arbetar hemma? Så här svarar Resultats experter.

Min personal har arbetat hemifrån och för att ta mitt ansvar för arbetsmiljön har jag köpt viss kontorsutrustning, till exempel stolar, till dem. Har jag rätt att göra momsavdrag för dessa inköp? 

Du får sällan göra momsavdrag för inköp till en bostad. Avdragsförbudet gäller bland annat vid inköp av kontorsutrustning som ska användas av anställda i bostaden.

Om utrustningen endast tillfälligtvis ska användas av de anställda för hemarbete under pandemin gäller dock inte avdragsförbudet. Detta för att det förutsätter att utrustningen inte stannar i de anställdas hem utan flyttas till ordinarie kontor inom en nära framtid. I dessa fall kan ni alltså ha rätt till avdrag för momsen på inköpet.  

Petra Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

Publiceras i sammarbete med tidningen Resultat.