Goda råd

Oavsett om du är ny eller en erfaren, kan det vara utmanande att driva företag och hålla ordning på ekonomin. Därför har vi samlat några grundläggande tips gällande årsredovisning, årsbokslut och lönekonsulting som kan underlätta, samt användbara länkar som kan vara till nytta för dig som företagare. Vi är alltid tillgängliga för att diskutera dina specifika behov och hjälpa till med alla frågor du har om din företagsekonomi.

Tips på länkar som underlättar för dig som företagare

Tips inför årsbokslutet

Tips inför årsbokslutet

1. Gör upp en tidsplan inför bokslutet

Sätt upp en tidsplan inför bokslutet. Bryt sedan ner det i mindre delar. Se till att alla som är delaktiga i flödet vet vad de behöver göra och se till att dom har möjligheterna att lyckas med det. Exempelvis attestera leverantörsfakturor och ställa ut kundfakturor. Jobbar alla mot samma mål är chansen att lyckas högre. Det finns numera många digitala verktyg som gör allt detta mycket enklare, vi visar dig gärna vägen.

2. Se till att månadsvis stämma av bokföringen

Vår erfarenhet är att månadsvisa avstämningar av bokföringen leder till en mycket smidigare arbetsgång med bokslutet när det är dags. Ofta lyckas man fånga upp oklarheter och fel tidigt som man kan rätta längs vägen. Detta leder till att bokslutsarbetet går fortare och enklare.

3. Se till att välja ett smidigt system

Att arbeta i ett smidigt system gör inte bokslutsarbetet bara enklare utan också roligare. Många system idag har många smarta funktioner som kan hjälpa dig upptäcka eventuella fel. Gör du också månadsavstämningarna i samma system går det än snabbare.

4. Korrigera fel/oklarheter löpande

Att löpande korrigera fel och reda ut oklarheter kanske känns som att det kräver en del onödig tid, men det sparar dig eller din konsult betydligt mycket mer tid när det är dags för bokslut.

5. Dokumentera löpande, och på rätt sätt. Gärna digitalt.

Om det under året tillkommer avtal eller andra viktiga dokument som du känner har betydelse för bolagets bokslut, spara dessa på rätt plats direkt, gärna digitalt. Detta sparar mycket tid när det är dags för bokslut.

<br />
Tips för att underlätta arbetet med er årsredovisning

Tips för att underlätta arbetet med er årsredovisning

1. Se till att dokumentera löpande under året

Ofta är det bristfällig information som leder till att man får lägga väldigt många timmar på att kartlägga nödvändig information. Därför är tydlig och kontinuerlig dokumentation under året av högsta vikt för att underlätta arbetet.

2. Tydliga deadllines

Sätt tydliga deadlines för alla som är inblandade med upprättandet av årsredovisningen. Det går oftast snabbare och smidigare när alla vet vad och när dom behöver leverera.

3. All dokumentation på ett ställe

Se till att all dokumentation rörande årsredovisningen sparas på ett och samma ställe för att undvika dubbelarbete samt frågor kring vilka versioner som är aktuella. Detta minskar också risken för att något skulle försvinna.

4. Spara underlag från föregående år

Ofta vill man i arbetet kunna göra analyser och dra slutsatser kring skillnader mellan åren. Därför kan det vara bra att ha en rutin kring hur och var tidigare års dokumentation sparas så att man lätt och snabbt kan ta fram det vid behov.

Tips från lönekonsulten

Tips från lönekonsulten

1. Sätt tydliga deadlines

Sätt tydliga deadlines tillsammans med din lönekonsult för när alla underlag behöver vara inne. Dels för att kunna upptäcka om något saknas, men också för att kunna förbereda lönekörningen i tid för att kunna minimera risken för fel.

2. Tydliga riktlinjer

Se till att ha tydliga interna regler och riktlinjer för närvaro, ledighet, övertid, provision och utlägg. Detta minskar risken för frågor och oklarheter vid lönebeskeden.

3. Ge anställda ansvar

Du sparar mycket tid genom att låta de anställda göra sina egna tidrapporter. Det finns många smidiga och moderna tidrapporteringssystem som är direkt kopplade till lönehanteringen. Detta minskar manuell handläggning och snabbar upp processen.

4. Håll koll på viktiga avtal

Med ett modernt löneprogram kommer du långt när det kommer till att följa lagar och regler. Men det gäller att du har tillgång till aktuella kollektivavtal för dina anställda så att man snabbt kan hantera eventuella frågor som uppstår.