Omställningsstödet förlängs

Omställningsstödet förlängs med januari och februari. Det efter att regeringen i förra veckan kommunicerat ytterligare restriktioner.

I juni infördes omställningsstödet som är ett direktstöd baserat på omsättningstapp. Ju mer omsättningen har minskat, desto större stöd går att söka. Omställningsstödet har under året förlängts i takt med att coronapandemin hållit sitt grepp om landet. Under fredagen meddelade regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna att omställningsstödet kommer att förlängas och omfattar nu även januari och februari.

I pressmeddelandet skriver regeringen att för att stöd ska beviljas för januari-februari krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019. Att tappet ska räknas jämfört med 2019 och inte 2020 är kopplat till de riktlinjer som EU-kommissionen presenterat för den här typen av statliga stöd.

Precis som tidigare ges stödet som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp. Företagare kan få stöd med max 70 procent av de fasta kostnaderna. Mindre företag undantas från detta och kan även i fortsättningen få max 75 procent av sina fasta kostnader ersatta.

Målet är att reglerna ska träda i kraft 1 mars 2021, men ett godkännande av EU-kommissionen krävs innan reglerna får börja tillämpas.

Läs mer: Regeringen om omställningsstödet
Läs mer: Skatteverket om omställningsstödet

Charlotta Marténg
Foto: Getty Images

Publiceras i sammarbete med tidningen Resultat.

baker tilly logo white

Baker Tilly Umeå AB is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
Här kan du läsa våra villkor och vår integritetspolicy.

Producerad av Jo Kommunikation