Personuppgiftsbiträden och underbiträden

Företag Beskrivning av behandling
Wolters Kluwer Lagring av data, support och service
Visma SPCS Lagring av data, support och service
REAL Fastighetssystem Lagring av data, support och service
Crona Lagring av data, support och service
Fortnox Lagring av data, support och service
BL Info, APSIS Skickar E-post baserade på adresslistor
Mailchimp Hanterar utskick baserade på adresslistor
Scancloud Webbaserade tjänster för fakturahantering
IT Connect E-post