Så genomskådar du fakturaskojarna!

Som företagare löper du större risk att bli utsatt för olika typer av bedrägeriförsök än du gör som privatperson. Nästan all ekonomisk brottslighet riktar sig mot företag, organisationer och offentlig förvaltning. 

Enskilda näringsidkare och andra enmansbolag är naturligtvis inte lika attraktiva för ekonomiska brottslingar som större aktiebolag, men även här finns risk för bedrägeriförsök.

Sommaren är värst

På sommaren, när många företag tar in vikarier, ökar antalet fakturabedrägerier. Fakturaskojarna vet att det är svårare för en vikarie att genomskåda en bluff då han eller hon inte har full koll på vilka fakturor företaget brukar få och heller inte vilka avtal företaget har med olika leverantörer. Som arbetsgivare bör du därför upprätta en lista över de leverantörer vilkas fakturor ska betalas. Innan vikarien betalar fakturor från andra leverantörer ska han eller hon rådgöra med någon med inblick i företagets fakturor och avtal.

Så gör fakturaskojarna

Tidigare var så kallade bluffakturor det vanligaste bedrägeriet. Bedragarna skickar helt enkelt en faktura eller ett betalningsföreläggande för något som företaget inte beställt och hoppas att den ska betalas. Och eftersom många företag är rädda för att få en betalningsanmärkning är chansen stor att skojarna får betalt.

I dag förekommer även andra typer av fakturabedrägerier. En vanlig variant är att en påstridig telefonsäljare kontaktar företaget och vill förlänga ett avtal som inte existerar. Ofta hotar de med att gå till Kronofogden om företaget inte betalar. Av rädsla för att få betalningsanmärkningar väljer då många företag att betala. Hamnar du i den här situationen ska du be ”säljaren” att visa upp det avtal han påstår att ni har.

En annan variant är att företaget får ett mejl, en blankett eller liknande där en påstådd leverantör ber företaget att uppdatera sina kontaktuppgifter. De inlagda uppgifterna är naturligtvis felaktiga så att företaget ska känna sig manat att rätta uppgifterna, underteckna dokumentet och skicka det till bedragarna. Problemet är att i det finstilta står att dokumentet är ett avtal och att du genom att underteckna det blir skyldig att betala en summa. Här gäller det alltså att vara uppmärksam och noggrant läsa även det finstilta. Det bör gälla alla papper du får från okända avsändare och som innebär att du ska skriva under och skicka tillbaka. 

Åtgärdslista

Här är en lista över åtgärder som du bör vidta om du får ett ordererkännande, uppdateringserbjudande eller annan bekräftelse på något du inte har beställt:

  • Dra ett diagonalt streck över erhållet underlag och skriv ”bestrider beställning”.
  • Skriv aldrig din namnteckning. Vissa företag kan kopiera över din namnteckning på ett annat dokument.
  • Spara underlaget tillsammans med eventuella anteckningar från telefonsamtal.
  • Återsänd till avsändaren.
  • Får du trots detta en faktura, ta en kopia, gör polisanmälan.
  • Begär alltid att få kopia på anmälan från polisen.
  • Returnera en kopia på fakturan som du dragit ett diagonalt streck över samt skrivit ”bestrider beställning” på. Begär en kreditfaktura omgående.

På Svensk Handels hemsida finns en aktuell varningslista över en mängd fakturaskojare. Du hittar varningslistan på svenskhandel.se. Varningslistan finns även som en app till din mobil.

Redaktion: Björn Lunden AB

Publiceras i samarbete med bjornlunden.se

baker tilly logo white

Baker Tilly Umeå AB is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
Här kan du läsa våra villkor och vår integritetspolicy.

Producerad av Jo Kommunikation