Viktigt att sticka ut ur mängden!

Åsa Dahlgren har flera strängar på sin lyra.

Åsa Dahlgren har flera strängar på sin lyra. Hon är inte bara delägare, grundare och kontorschef på Baker Tilly i Umeå utan också engagerad i kvalitetsfrågor och har uppdrag för FAR. Men att det skulle bli så var inte självklart när hon började karriären på dåvarande Ernst & Young.

-Jag blev involverad i grundutbildningen, så jag har alltid föreläst och hållit mig uppdaterad på regelverket. Sedan har jag fortsattatt lära och förmedla kunskap i de här frågorna.
Som ordförande i Baker Tilly-nätverkets kvalitetsnämnd är hon med och fattar beslut i samband med interna kontroller. Ett arbete som ger resultat, menar hon.

– Vi ser att vi har väldigt god kvalitet i det arbete som utförs inom Baker Tilly. Vi växer snabbt och alla i nämnden håller i information och utbildningar på till exempel delägarmöten, och det ger resultat för hela nätverket.
Ett område som Åsa Dahlgren är extra engagerad i är arbetet för att upptäcka misstänkt penningtvätt.

– Jag har länge sagt att vi måste bli duktigare på att förstå och skapa rutiner för att arbeta mot det. Genom penningtvättslagstiftningen är det många professioner som har skyldighet att rapportera till polisen när det finns misstankar. Hittills har
vi som revisorer haft låg rapporteringsfrekvens, men nu uppmärksammas det mer och vi är på väg att bli bättre. Att det delvis var slumpen som gjorde att Åsa Dahlgrens karriär har handlat så mycket om kvalitet är något hon gärna vill förmedla till andra.

– Jag tror att det är viktigt att sticka ut lite ur mängden om man vill göra karriär. Så det är bra att bli specialist på något. Det kan ju vara olika saker, det gör inget om det är ett relativt smalt område – det behövs alltid specialister som går att kontakta och ställa frågor till.

Anna Hjort

Publiceras i sammarbete med Tidningen Balans.

tidningenbalans.se

baker tilly logo white

Baker Tilly Umeå AB is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
Här kan du läsa våra villkor och vår integritetspolicy.

Producerad av Jo Kommunikation